வயர் ரோப் மெட்டீரியல் சோதனையில் விண்ணப்பம்

21215

தொடர்புடைய சோதனை:

※ பதற்றம் சோதனை

※ ஒற்றை மற்றும் இரட்டை வெட்டு

※ முறுக்கு சோதனை

※ சோர்வு மற்றும் மாறும் சோதனை

※எஃகு கம்பியில் அழுத்தத் தளர்வு


இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி-17-2022