ரப்பர் பொருள் சோதனையில் விண்ணப்பம்

தொடர்புடைய சோதனை:

※ பதற்றம், சுருக்கம்

※கண்ணீர் வலிமை

※ரப்பர் முதல் உலோக ஒட்டுதல்

※ உராய்வு

※ வெட்டு

※ தாக்கம்

※உயர் சுழற்சி சோர்வு சோதனை

※ தெர்மோ மெக்கானிக்கல்

※ இரு-அச்சு சோதனை

21212

இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி-17-2022