கட்டிடப் பொருள் தேர்வில் விண்ணப்பம்

2121

தொடர்புடைய சோதனை:

※ வலிமை, விறைப்பு மற்றும் சிதைவைக் கண்டறிவதற்கான சுருக்க / நெகிழ்வு சோதனை

※வெப்ப/குளிர் நிலைகளில் ட்ரை-அச்சு சோதனை

※ உறைபனி கரைதல் சோதனை

※சிறப்பு தரநிலைகளின்படி மற்ற சிறப்பியல்பு அம்சங்களைத் தீர்மானித்தல்


இடுகை நேரம்: பிப்ரவரி-17-2022